Klinik psikolog, dışavurumcu sanat terapisti ve eğitimcisi Suzi Amado, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Amado Master derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nden aldıktan sonra bir süre İstanbul’da çeşitli kurumlarda çalıştı. 2009 yılında Dışavurumcu Sanat Terapisi eğitimi için California Institute of Integral Studies’e gitti. Programın son yılında kanser, karaciğer nakli ve yoğun bakım hastalarıyla çalıştı. Birey odaklı terapi, yönlendirilmiş imgeleme ve dışavurumcu sanat terapisi alanlarına yoğunlaştı. Programı bitirdikten sonra İstanbul’a döndü ve 2013’ten bu yana burada mesleğini bağımsız olarak sürdürüyor, sanat terapisi çalıştayları ve eğitimleri düzenliyor ve terapi alanında gerek lisans gerek yüksek lisans öğrencilerine mentorluk yapıyor. Empati, dışavurumcu sanat ve farkındalığın iyileştirici gücüne inanıyor.

Ruhuna Pansuman kitabının yazarıdır.