Dr. Psk. Petek Batum Akgün lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Gelişim Psikolojisi Bölümünden aldı. Klinik Psikolojiye olan ilgisi doğrultusunda Hacettepe Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında ikinci yüksek lisans derecesini ve ardından aynı üniversitede Klinik Psikoloji Doktora Programını tamamladı. Çeşitli üniversitelerde ergenlik psikolojisi ve klinik psikoloji dersleri verdi. 2010 yılında beri Sabancı Üniversitesi Psikoterapi ve Psikolojik Hizmetler Biriminde çalışmaktadır. Klinik çalışmalarında Bilişsel-Davranışçı ve Şema Terapi yaklaşımlarını uygulamaktadır.