Dr.Anna Scarnà, yeni beliren nöropsikanaliz alanında uzmanlığa sahip bir psikolog ve sinirbilimcidir. Doktora çalışmasını, tek dilli ve iki dilli okuma ve adlandırma üzerine yaptı.

Oxford Üniversitesi’nde ruh hali bozuklukları ve şizofreni ilaçsız tedaviler konusunda ödüllü-kazanan araştırmalar yürüttü. Oxford Üniversitesi’nde sosyal davranışlar, bağımlılık, kişilik özellikleri ve aşk ilişkilerinin psikolojisi gibi konuları kapsayan Beyin ve Davranış, Kişilik ve Psikolojik Bozukluk dersleri veriyor. Son zamanlarda, kadınlarda otistik spektrum bozuklukları üzerine araştırması olmuştur ve okullar ve kolejler için bir çok iyi oluş programı yazmıştır. Okullarda iyi oluş ve sinirbilimi teşvik eden bir STK oluşturmaya yardım etti ve gençlere eğitim verdi.