Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR

1.1- PSİEO :

Ünvanı: Nesderen Gazioğlu
Adresi:
Telefon:
Faks:
Email:

 

1.2- ÜYE :

Adı/Soyadı/Ünvanı: ÜYE adı
Adresi:
Telefon:
Email:

MADDE 2. SÖZLEŞME KONUSU

Bu sözleşmenin konusu, ÜYE tarafından, PSİEO’ya ait psieo.net’de ya da aşağıda tanımlanan Site’de bulunan hizmetlerin satın alınması ve kullanımı ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE TANIMLAR

Sözleşme konusu hizmetin adı, ÜYE tarafından, PSİEO’nin psieo.net isimli sitesinde yer alan, nitelikleri, adı, fiyatı ve ödeme şekli belirlenmiş ve SİTE’de üzerinden verilecek hizmetler arasından seçilen hizmetlerdir.

TANIMLAR

Site: PSİEO tarafından hazırlanan ve PSİEO Web Sitesi ya da PSİEO’nun anlaştığı aracı kurumlar sitesi ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;

Video: PSİEO tarafından belirlenen konulara ilişkin eğitim, ses ve görüntü kayıtlarını;

İçerik: Site ve/veya herhangi bir Web Sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler ve videoları;

Hizmetler: PSİEO’nun, ÜYE’nin ihtiyaç duyacağı iş ve işlemleri/hizmeti tahmin ve tespite dayalı geliştirerek, internet ortamında kolay ve rahat bir şekilde ulaşılıp kullanılması için sunduğu sitedeki uygulamalar, hizmetler, video ve içerikleri, kapsamaktadır.

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER

 • Sitede sağlanan hizmetlerin herhangi birinin kullanımı için psieo.net sitesinde üye olmak ve üyelik sırasında ÜYELİK ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİ kabul etmek şarttır.
 • ÜYE, psieo.net sitesinde, sözleşme konusu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 • Sözleşme konusu hizmetin verilebilmesi için hizmet bedelinin ÜYE’nin tercih ettiği ödeme şekli (kredi kartı veya EFT ile havale şeklinden biri) ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, PSİEO’nun hizmet verme yükümlülüğü ortadan kalkmış kabul edilir.
 • PSİEO, kendisinden kaynaklanmayan herhangi bir nedenden dolayı sözleşme konusu hizmeti kullandıramaması durumunu ÜYE’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ÜYE, siparişin iptal edilmesi veya kullanım süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar üyeliğinin ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ÜYE’nin siparişi iptal etmesi halinde hiç kullanmadığı sipariş hizmet tutarı, ödemeyi yaparken belirttiği ödeme şekli ile  kendisine geri ödenir.
 • Hizmet siparişi, kredi kartı ile ödeme yapıldığı anda; banka havalesi veya EFT ile ödeme yapıldığında ise ödemenin yapıldığına dair banka kanalıyla bilgi edinildiğinde geçerlilik kazanır.
 • ÜYE, ürünü satın alırken kullandığı veya üyelik adına satın alma işlemini gerçekleştiren kişinin kullandığı kredi kartının Türkiye Cumhuriyeti yasaları (bulunduğu ülkeye ait yasalar) kapsamında kendisine verilmiş geçerli bir kredi kartı olduğunu kabul eder, kredi kartının geçerliliği sistem tarafından onaylanmadıkça hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapamaz ve/veya işlem yapılamaması nedeniyle PSİEO’dan herhangi bir talepte bulunamaz.
 • Kredi kartı ile ilgili verilen bilgilerin kısmen ya da tamamen hatalı veya eksik olması halinde PSİEO, işbu sözleşmeyi, tek taraflı olarak hiçbir tazminat ödemeden derhal feshetme hakkına sahiptir.
 • Sözleşme sebebiyle doğacak her türlü vergi PSİEO’ya aittir.
 • PSİEO, PSİEO’nun hizmetlerinden satın almış olan Üyeleri, 2 gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle hizmet satışını (sürekli veya geçici olarak) durdurabileceğini veya hizmetlere erişimin engellenebileceğini peşinen kabul eder.
 • ÜYE, siteden sunulan hizmetlere ilişkin satın alma yapıldığında ÜYE’ye ait mali bilgilerin, işlemi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul eder. Paylaşılacak bilgiler; kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil olmak üzere gerekli tüm mali bilgileri içerir.

MADDE 5. ÇEVRİM İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI VE YAPTIRIMLAR

 • Aşağıda belirtilen ve tahdidi olmayan benzer mesajların tamamının ÜYE tarafından, Site’nin kullanımı ve/veya hizmet alımları sırasında yazılması KESİNLİKLE YASAKTIR;
 • C. yasalarına aykırı, suç oluşturan mesajlar,
 • Bireylerin kişilik haklarına saldıran, hakaret içeren, onları alay konusu edinen mesajlar,
 • Yasalarımıza ve uluslararası yasalara göre 18 yaşından küçükler için sakıncalı olan türde yazı ve cinsel içerikli mesajlar,
 • Tehditkar, hakaret içerikli, küfürlü, ahlak kurallarına aykırı mesajlar,
 • Kişinin ya da toplumların dini inançlarına, kutsal saydığı değer yargılarına hakaret içeren unsurlar taşıyan mesajlar,
 • Terör örgütlerini, terörizmi öven ve bölücü düşünce içerikli mesajlar,
 • Site yönetimini karalayıcı vb. tarz yazılar,
 • Reklam amacı güden, ticari kaygı güden mesajlar,
 • Saldırgan, şiddet yanlısı, manevi duyguları rencide eden tüm mesajlar,
 • Telif hakları gerektiren her türlü ses dosyası, mp3 linkleri, video linkleri, mp3 veya video programları, korsan yazılım linkleri içeren veya bunların dağıtılmasını destekleyen, yönlendiren içeriğe sahip mesajlar.
  • ÜYE’nin; yukarıda sayılan ve kesinlikle yasak olan mesajları yayınlaması; genel ahlak, görgü ve toplum kurallarına uygun olmayan, huzur bozucu, diğer üyeleri herhangi bir eyleme davet edici davranışlarda bulunması; herhangi bir üyeyi, misafiri veya PSİEO çalışanını sözlü ya da yazılı taciz etmek, tehdit etmek, cinsel tacizde bulunmak, kötülemek, hakaret etmek, iftira etmek, küçük düşürmek gibi benzeri her türlü davranışlarda bulunması; Küfür, sakıncalı isim, pornografik olarak nitelendirilebilecek yazı, kelime ve rahatsız edici kelimeler içeren kullanıcı isimleri alması; diğer kullanıcıların kişisel bilgisayarlarındaki özel bilgilerine, programlara veya dosyalarına zarar verecek bilgi veya programları paylaşıma açması veya bu tür programlar kullanması; herhangi bir kullanıcının kişisel bilgilerini (ad, soyad, adres, tel no vb.) yayınlaması ya da ders akışını engelleyici tekrarlarda bulunması (spam veya flood yapması) halinde PSİEO önceden herhangi bir bildirim yapmaksızın kullanıcının siteye tekrar girmesini derhal engelleme ve üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Kurallara uymadığı için yasaklanan ÜYE, para iadesi talep edemez. Tüm Üyeler uyarıları dikkate almak ve bunlara uymak zorundadır. Aksi halde sözleşmesi tek taraflı olarak, bedel iadesi ve hiçbir cezai şart ödenmeden feshedilebilecektir. Üyeler de bu kurallara uymayanlar hakkında PSİEO’ya şikâyette bulunulabilir.

MADDE 6. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 7. CAYMA HAKKI

ÜYE tarafından cayma hakkının kullanılabilmesi için, hizmetin verileceği günden 5 (beş) gün öncesine kadar PSİEO’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve hizmetin ÜYE tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Hizmetin kullanılmasına 5 (beş) günden daha az bir süre kaldığında hizmet bedeli iadesi yapılamaz. Cayma hakkının kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya ÜYE’ye gönderilen hizmete ilişkin fatura aslının (aslı gönderilmişse) iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden yedi (10) iş günü içinde hizmet bedeli (kredi kartıyla ödenmemişse) ÜYE’ye aynen iade edilir (varsa ödenmiş vergiler mahsup edilerek).  ÜYE, kendisine Fatura aslı gönderilmezse, fatura aslını aynen iade etmediği takdirde, ÜYE’ye KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Hizmet bedeli kredi kartıyla ödenmişse, Hizmet iade bedeli (varsa ödenmiş vergiler mahsup edilerek), banka tarafından ÜYE hesabına, cayma tarihinden itibaren 2-6 hafta arası bir süre içinde yansıtılmakla beraber bu sürede PSİEO’nun sorumluluğu bulunmamaktadır. Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade, ÜYE’den havale gönderdiği hesabına havale/EFT iade gönderilmesi suretiyle (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır )  yapılacaktır

MADDE 8. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile PSİEO’nun yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ÜYE bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.